Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и трошкове накнада по уговорима за рад ван радног односа и остале личне расходе за 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

26.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

водовод , Београд

Листа свих ревизија субјекта