Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МПШВ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Субјект ревизије:

МПШВ-УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МПШВ-ДИРЕКЦИЈА ЗА НАЦИОНАЛНЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, ЗЕМУН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

26.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

безбедност , хране

Листа свих ревизија субјекта