Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

04.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта