Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2018. годину у делу који се односи на јавне набавке, доделу субвенција правним лицима и преузимање и евидентирање обавеза

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

24.04.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта