Извештај о ревизији одазивног извештаја Града Београда који се односи на ревизорски извештај број: 400-382/2015-04 од 23.12.2015. године.

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

30.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Листа свих ревизија субјекта