Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефективност подстицаја у сточарству“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МПШВ-УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

25.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта