Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Академије струковних студија Шумадија, Крагујевац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 2023
2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
3 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град“, Голубац по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
4 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Славија хотелa друштвa са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Београд (Врачар) по ревизији финансијских извештаја за 2021. годину 2023
5 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“ Нови Сад-Петроварадин по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2021. годину 2023
6 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Привредног суда у Крагујевцу, Крагујевац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2023
7 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Аранђеловац по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину 2023
8 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Пећинци по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Пећинци за 2022. годину 2023
9 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Високе пословне школе струковних студија за васпитаче и информатичаре „Сирмијум“, Сремска Митровица по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2023
10 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства просвете (Глава 26.0 Министарство просвете и Глава 26.4 Више и универзитетско образовање), Београд по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2023
11 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предузећa за производњу и промет аутоделова 21. октобар д.о.о. Крагујевац по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2023
12 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Акционарског друштва за услуге на тржницама „Тржница“, Суботица по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022.годину 2023
13 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Београд по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2023
14 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2023
15 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дирекције за железнице, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину 2023
16 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Београда по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за 2022. годину 2023
17 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Здравственог центра Врање, Врање по ревизији финансијских извештаја за 2022. годину 2023
18 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Развојне агенције Србије, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2023
19 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Алексинац по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2022. годину 2023
20 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Неготин по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2022. годину 2023