Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Регулаторног тела за електронске медије, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину 2024
2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Београд, по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
3 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Крагујевцу – Факултета медицинских наука, Крагујевац, по ревизији правилности пословања којa се односи на утврђивање, обрачун и исплату примања запослених у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године и спровођење поступака јавних набавки у 2021. и 2022. години 2024
4 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства спорта, Београд по ревизији правилности пословања која се односи на поступак доделе, распореда и контроле трошења средстава буџета Републике Србије од 1. јануара до 31. децембра 2022. године 2024
5 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батутˮ по ревизији сврсисходности пословања „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке” 2024
6 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Смедерево, Смедерево по ревизији сврсисходности пословања „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке” 2024
7 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке” 2024
8 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља „Др Милутин Ивковићˮ Палилула, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке” 2024
9 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Кабинета министра за развој недовољно развијених општина на територији Републике Србије, Београд по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2022. годину 2024
10 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља ,,Богатић”, Богатић по ревизији правилности пословања која се односи на набавке добара, услуга и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2024
11 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Бечеј по ревизији правилности пословања Општине Бечеј која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Бечеј за 2010. годину 2024
12 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Куршумлија по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Куршумлија“ 2024
13 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Крушевац по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Крушевац“ 2024
14 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Алексинац по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Алексинац“ 2024
15 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Опште болнице „Студеница“, Краљево по ревизији правилности пословања за 2022. годину у делу који се односи на набавке добара, услугa и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2024
16 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Власотинце, Власотинце по ревизији правилности пословања за 2022. годину у делу који се односи на набавке добара, услугa и радова у 2021. и 2022. години и расходе за запослене у 2022. години 2024
17 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Секретаријата за финансије града Београда, Бул. Николе Пашића 6, 11000 Београд по ревизији сврсисходности пословања „Управљање SAP ERP финансијским системом града Београда“ 2024
18 Послеревизиони извештај о мерама исправљања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша по ревизији сврсисходности пословања „Информациони систем у јавном градском превозу у граду Нишу“ 2024
19 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног градског саобраћајног предузећа Нови Сад, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Информациони систем у јавном градском превозу у граду Новом Саду“ 2024
20 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе града Београда, Секретаријата за јавни превоз по ревизији сврсисходности пословања „Информациони систем у јавном градском превозу у граду Београду“ 2024