Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Прибој, Прибој по ревизији правилности пословања у делукоји се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Прибој за 2015. годину 2024
2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Агенције за привредне регистре, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
3 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
4 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Београда, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
5 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Новог Сада, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност поступка издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ 2024
6 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства привреде, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
7 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Јагодине по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и расходе за запослене за 2022. годину код директних корисника буџетских средстава 2024
8 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства културе, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима“ 2024
9 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства просвете, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима“ 2024
10 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Апатин по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступака набавки у Дому здравља Апатин“ 2024
11 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
12 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства рударства и енергетике, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
13 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске општине Сурчин по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Градске општине Сурчин за 2012. годину 2024
14 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства финансија, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Оперативно планирање у министарствима“ 2024
15 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа Србијагас, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
16 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, Ресавица по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада Комисије за ревизију код јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ 2024
17 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за социјални рад Нови Бечеј, Нови Бечеј по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024
18 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства за бригу о породици и демографију, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024
19 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за социјални рад „Колубара“ Ваљево, Ваљево по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024
20 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Центра за социјални рад Неготин, Неготин по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите” 2024