Послеревизиони извештаји

Напомене

Извештаји у табели су линкови,притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја. Напредна претрага извештаја

Листа послеревизионих извештаји Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Назив Година
1 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у Београду, Београд по ревизији правилности пословања технолошко - металуршког факултета, београд у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину 2023
2 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Београду – Електротехничког факултета Београд по ревизији правилности пословања која се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
3 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Машинског факултета Универзитета у Београду, Београд по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
4 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Београду – Учитељског факултета Београд по ревизији правилности пословања којa се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и плате, додатке на плату, накнаде плате, накнаде трошкова и друга примања у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
5 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Факултета организационих наука, Београд по ревизији правилности пословања који се односи на јавне набавке у периоду од 1. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године и расходе за запослене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године 2023
6 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитета у Новом Саду – Академије уметности, Нови Сад по ревизији правилности пословања у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и расходе за запослене за 2020. годину 2023
7 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Топличке академије струковних студија, Прокупље по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Академије струковних студија Јужна Србија, Лесковац за 2021. годину 2023
8 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Академије струковних студија Јужна Србија, Лесковац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 2023
9 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитетског клиничког центра Војводине, Нови Сад по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи” 2023
10 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства здравља, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи” 2023
11 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Опште болнице „Стефан Високи”, Смедеревска Паланка по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи” 2023
12 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Универзитетског клиничког центра Србије, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате пружених услуга хитне медицинске помоћи” 2023
13 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Казнено – поправног завода у Сремској Митровици, Сремска Митровица, по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по Извештају о ревизији завршног рачуна и правилности пословања Казнено-поправног завода у Сремској Митровици за 2015. годину 2023
14 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Фонда за науку Републике Србије, Београд, по ревизији правилности пословања која се односи на остваривање и расподелу прихода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године 2023
15 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Дома здравља Обреновац, Обреновац по ревизији правилности пословања у делу који се односи на набавке добара, услуга и радова у 2020. и 2021. години и расходе за запослене у 2021. години 2023
16 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства информисања и телекомуникација, Париска 7, 11000 Београд по ревизији сврсисходности пословања „Управљање инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја“ 2023
17 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Академије струковних студија Шабац, Шабац по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 2023
18 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Београд, по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 2023
19 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Београд, по ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2021. годину 2023
20 Послеревизиони извештај о мерама исправљања Опште болнице ,,Др Радивој Симоновић“, Сомбор по ревизији правилности пословања која се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2017. годину 2023