Извештај о ревизији одазивног извештаја Градске општине Лазаревац који се односи на ревизорски извештај број: 400-379/2015-04 од 15.12.2015. године

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

30.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Листа свих ревизија субјекта