Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Београда за 2014. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

24.12.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда – Агенције за инвестиције и становање за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда – Секретаријата за саобраћај за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда - Секретаријата за образовање и дечју заштиту за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда - Секретаријата за комуналне и стамбене послове за 2014. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе Града Београда - Секретаријата за енергетику за 2014. годину

Листа свих ревизија субјекта