Европске интеграције

У оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији, Државна ревизорска институција учествује у две преговарачке групе - 32 (финансијска контрола) и 5 (јавне набавке).

Такође, Институција учествује и у редовном политичком и економском дијалогу између ЕУ и Србије. Сарадња се остварује и у оквиру спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању између ЕУ и Србије (ССП). ССП утврђује правила за свеобухватно партнерство између Србије и ЕУ у циљу пружања подршке напретку Србије ка приступању ЕУ.

Институција успешнo сарађује са Делегацијом Европске уније у Републици Србији и Министарством за европске интеграције Владе Републике Србије.