Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе“ Града Ниша

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

02.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

интерна , финансијска контрола

Листа свих ревизија субјекта