Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД НИШ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

29.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја Завода за заштиту споменика културе, Ниш за 2019. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја Јавне предшколске установе „Пчелица“, Ниш за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта