Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у јединицама локалне власти код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРЕШЕВО

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТИТЕЛ

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МИОНИЦА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ЉИГ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КУЧЕВО

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕОЧИН

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БОГАТИЋ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТОПОЛА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

12.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2021.

Извештај

обједињени , локалне , власти

Листа свих ревизија субјекта