Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Љиг за 2017. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ЉИГ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

07.11.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Туристичке организације Општине Љиг за 2017. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе “Каја” Општине Љиг за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта