Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Бела Паланка за 2015. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

30.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Драгица Лаловић“ за 2015. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка за 2015. годину

Листа свих ревизија субјекта