Извештај о ревизији правилности и сврсисходности пословања правилност и ефикасност планирања јавних набавки у општини Косјерић код директних корисника буџетских средстава

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

28.10.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта