Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Блаце за 2017. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

27.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правиности пословања Спортског центра „Блаце“, Блаце за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Културног центра „Драинац“ Блаце за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта