Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Медвеђа по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Медвеђа за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МЕДВЕЂА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

06.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Младост“ Медвеђа, по ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Младост“ Медвеђа за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта