Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Тител по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Тител код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТИТЕЛ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

20.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Тител

Листа свих ревизија субјекта