Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Топола за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТОПОЛА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

27.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта