Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Блаце код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

29.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

Блаце

Листа свих ревизија субјекта