Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Богатић за 2016. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БОГАТИЋ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

19.10.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности Предшколске установе „Слава Ковић“ Богатић за 2016. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Културно образовног центра „Богатић“ за 2016. годину

Листа свих ревизија субјекта