Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања “Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Градској општини Обреновац код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

02.12.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта