Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Темерин по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Темерин за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

31.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Вељко Влаховић“, Темерин по ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Вељко Влаховић“ Темерин за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта