Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Општине Беочин за 2017. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕОЧИН

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

26.10.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Љуба Станковић“, Беочин за 2017. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Месне заједнице Луг, Луг за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта