Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Љиг за 2017. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ЉИГ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

07.11.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Листа свих ревизија субјекта