Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Бела Паланка који се односи на ревизорски извештај број 400-2926/2017-04 од 27.11.2017.

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

29.12.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Листа свих ревизија субјекта