Извештај о отклањању неправилности и несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности и сврсисходности пословања правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Темерин код директних корисника буџетских средстава

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

22.02.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

јавне набавке , Темерин

Листа свих ревизија субјекта