Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Прешево за 2016. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРЕШЕВО

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

29.11.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „8. март“ Прешево за 2016. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Дома културе „Абдула Крашница“ Прешево за 2016. годину

Листа свих ревизија субјекта