Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Прешево који се односи на ревизорски извештај број 400-313/2017-04 од 10. новембра 2017. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРЕШЕВО

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

21.12.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији одазивног извештаја Предшколске установе “8. март”, Прешево који се односи на ревизорски извештај број 400-313/2017-04 од 10. новембра 2017. године Извештај о ревизији одазивног извештаја Дома културе “Абдула Крашница”, Прешево који се односи на ревизорски извештај број 400-313/2017-04 од 10. новембра 2017. године

Листа свих ревизија субјекта