Извештај о ревизији одазивног извештаја Oпштине Блаце који се односи на ревизорски извештај број 400-240/2018-04 од 28. септембра 2018. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

20.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији одазивног извештаја Спортског центра „Блаце“, Блаце који се односи на ревизорски извештај број 400-240/2018-04 од 28. септембра 2018. године

Листа свих ревизија субјекта