Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Обреновац за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

11.09.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта