Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Љиг

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ЉИГ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

06.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Туристичке организације Љиг Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Каја”, Љиг

Листа свих ревизија субјекта