Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Тител по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Тител за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТИТЕЛ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

31.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Плави чуперак“, Тител по ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Плави чуперак“, Тител за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта