Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Косјерић по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Косјерић за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

05.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Олга Грбић“, Косјерић по ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Олга Грбић“, Косјерић за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта