Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Мионица, Мионица, по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Мионица за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МИОНИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

31.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Невен“ Мионица по ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Невен“, Мионица за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта