Извештај о ревизији одазивног извештаја општине Кучево који се односи на ревизорски извештај број 400-1921/2017-04 од 13.9.2017. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КУЧЕВО

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

08.11.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Листа свих ревизија субјекта