Резиме извештаја о ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Мионица код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА МИОНИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

04.11.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта