Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Општине Беочин за 2017. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕОЧИН

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

05.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Месне заједнице Луг, Луг за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Љуба Станковић“ Беочин за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта