Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Беочин који се односи на ревизорски извештај број 400-325/2018-04 од 01. октобра 2018. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕОЧИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

23.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Беочин – Месна заједница Луг који се односи на ревизорски извештај број 400-325-2/2018-04 од 01. октобра 2018. године Извештај о ревизији одазивног извештаја Предшколске установе „Љуба Станковић“, Беочин који се односи на ревизорски извештај број 400-325-1/2018-04 од 01. октобра 2018. године

Листа свих ревизија субјекта