Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Богатић који се односи на ревизорски извештај број 400-256/2017-04 од 22. септембра 2017. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БОГАТИЋ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

21.12.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији одазивног извештаја Културно-образовног центра „Богатић“ који се односи на ревизорски извештај број 400-256-2/2017-04 од 22. септембра 2017. године

Листа свих ревизија субјекта