Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Кучево по ревизији правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Кучево код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА КУЧЕВО

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

20.02.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

јавне набавке , Кучево

Листа свих ревизија субјекта