ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

24.12.2013.

Период спровођења ревизије

01.01.2011.-31.12.2011.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта