Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Љиг који се односи на ревизорски извештај број 400-308/2018-04 од 18. октобра 2018. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ЉИГ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

06.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта