Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Прешево који се односи на ревизорски извештај број 400-1018/2022-04/25 од 30. новембар 2022. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРЕШЕВО

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

22.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Прешево

Листа свих ревизија субјекта