Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Љиг по ревизији правилности и сврсисходности пословања „правилност и ефикасност планирања јавних набавки у Општини Љиг код директних корисника буџетских средстава“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ЉИГ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

09.02.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

планирање , јавне набавке

Листа свих ревизија субјекта