Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске општине Обреновац по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Обреновац за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

11.01.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта