Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Блаце

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЛАЦЕ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

21.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Културног центра “Драинац”, Блаце Послеревизиони извештај о мерама исправљања Спортског центра “Блаце”, Блаце

Листа свих ревизија субјекта