Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Општине Темерин за 2019. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

09.09.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе „Вељко Влаховић“, Темерин за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта