Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Беочин

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БЕОЧИН

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

31.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Беочин – Месна заједница Луг Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Љуба Станковић”, Беочин

Листа свих ревизија субјекта